فراخوان ثبت نام صعود قله توچال- 29 اسفند ماه 1399

گل آتش دل به چهره می پردازد

ابر آبش در سینه همی اندازد

باد از بزر خاک به گل می تازد

من منتظرم” بهار کی آغازد

به رسم هر سال و در آستانه سال نو برنامه “صعود قله توچال”   به عنوان آخرین برنامه از تقویم سه ماهه چهارم سال 1399 در تاریخ بیست و نهم اسفند ماه  به سرپرستی “آقای رضا دشتی” اجرا میگردد. از شما همنوردان عزیز دعوت میگردد تا در برنامه پایانی سال 1399 حضور خود در این برنامه را را با ثبت نام در لینک زیر اعلام نمایید.

لینک ثبت نام

مهلت ثبت نام در این برنامه تا ساعت 16:00 چهار شنبه مورخ بیست اسفند ماه میباشد.