فراخوان ثبت نام کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط زیست کوهستان- 8 اسفند ماه 1399

هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شمیرانات در نظر دارد کارگاه های آموزشی رسمی مبانی حفظ محیط کوهستان (از سری سرفصل های رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی) را در تاریخ هشتم اسفندماه برگزار نماید. در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه لیک ثبت نام را تکمیل نمایید.
لازم به ذکر است این دوره فاقد پیش نیاز میباشد.

لینک ثبت نام