فراخوان صعود به قله تالون – رندان سطح (B)

برنامه “صعود قله تالون- رندان” از تقویم سه ماهه چهارم سال 1399 در تاریخ پانزدهم اسفند به سرپرستی “خانم اکرم سعادتی”  اجرا میگردد. مهلت ثبت نام در این برنامه تا ساعت 12:00 چهار شنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه میباشد.

در صورت تمایل به شرکت دربرنامه با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام