فراخوان نیاز سنجی برگزاری کارگاه های آموزشی و کارآموزی های رسمی

همنوردان گرامی کارگروه آموزش باشگاه کوهنوردی همت شمیران در نظر دارد دوره های کارآموزی و کارگاه های آموزشی رسمی تابستان سال 1400 را با توجه به نیاز اعضا محترم باشگاه برنامه ریزی نماید. خواهشمند است نیاز به برگزاری هر یک از دوره ها ی رسمی را با استفاده از لینک زیربا ما در میان بگذارید.

پیش ثبت نام دوره های کارآموزی