لغو برنامه های تمرینی طی هفته و تقویم ورزشی هفته جاری باشگاه

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کوید 19 و به منظور حفظ سلامت همنوردان گرامی کلیه برنامه های تمرینی طی هفته و تقویم ورزشی هفته جاری باشگاه لغو میگردد.

برای کلیه همنوردان گرامی آرزوی تندرستی و سلامتی می نماییم. شاد باشید و برقرار.