معرفی آقای محسن صادقی بعنوان مسئول فعالیتهای باشگاه درستاد پیشگیری از حوادث کوهستان

همنوردان گرامی آقای محسن صادقی بعنوان مسئول فعالیت های باشگاه همت شمیران در ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان منصوب گردیده اند. چنانچه تمایل دارید تا با “ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان” همکاری نمایید با ایشان به شماره 09121323662 تماس حاصل فرمایید.