معرفی آقای محمد توکلی بعنوان مسئول جدید کارگروه آموزش باشگاه

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند “آقای محمد توکلی” از سوی هیئت مدیره باشگاه به سمت “مسئول کارگروه آموزش” منصوب گردیده اند. ضمن قدردانی و تشکر از مسئول سابق کارگروه آموزش جناب آقای وحید حاج حسینی که زحمات شایان توجهی را به انجام رسانده اند برای آقای محمد توکلی در انجام مسئولیت های محوله آرزوی موفقیت می نماییم.

لازم به ذکر است آقای محمد توکلی از اعضا جوان و مستعد باشگاه میباشند که در مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت کوهنوردی موفق به اخذ مدارک مربی راهنما در رشته های یخنوردی، سنگنوردی طبیعت، کوهنوردی و کوهپیمایی سطح باشگاه” گردیده اند و علاوه بر کوهنوردی در سایر رشته های سنگ نوردی، دیواره نوردی، یخ نوردی ، دره نوردی نیز فعالیت می نمایند. ایشان اخیرا موفق به “گشایش مسیر در منطقه کوه چرخی ساوه” نیز گردیده اند.