پیام تسلیت بابت درگذشت دو عضو عزیز جامعه کوهنوردی آقای عباس کلهر و آقای حامد شاه حسینی

با اندوه فراوان م از خبر درگذشت دو عضو عزیز جامعه کوهنوردی “مربی ارجمند آقای عباس کلهر” و “آقای حامد شاه حسینی” در هنگام تلاش برای صعود زمستانی به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها مطلع گردیدیم. مراتب تسلیت و همدردی خود را با جامعه کوهنوردی،همنوردان، دوستان و شاگردان این عزیزان به ویژه اعضا گرامی و مدیریت محترم باشگاه توچال ابراز میداریم و برای ایشان در سپری نمودن اين روزهاي دشوار آرزوي صبر و شكيبايي مي نمايیم. ياد هر دو کوهنورد فقيد درگذشته همواره در خاطره ها خواهد ماند.