گزارش اولیه از بررسی کارگروه فنی و بازرس باشگاه در خصوص مشکلات مطرح شده در کمپ علم چال مورخ 19-22 مرداد ماه 1400

همنوردان گرامی میتوانند گزارش اولیه از بررسی کارگروه فنی و بازرس باشگاه در خصوص مشکلات مطرح شده در کمپ علم چال مورخ 19-22 مرداد ماه 1400 را در لینک گزارش مشاهده نمایند.

بصورت خلاصه به استحضار همنوردان گرامی میرساند با استناد به گزارش سرپرست محترم برنامه آقای رضا دشتی به کارگروه فنی و بازرس باشگاه و همچنین تخلف خانم مریم عزیزی از آیین نامه فضای مجازی جلسه کمیته انضباطی سرکار خانم مریم عزیزی فردا دوشنبه مورخ 1400/5/25 با دعوت از ایشان برای ارائه توضیحات برگزار خواهد شد.

همچنین درصورت وصول شکایت خانم مریم عزیزی از علمکرد سرپرست برنامه به شکایت ایشان در همان جلسه رسیدگی میگردد.

بر اساس بررسی اولیه هیچگونه بی احترامی و هتک حرمتی از سوی سرپرست برنامه آقای رضا دشتی صورت نپذیرفته است و صرفا به دلیل عدم توانایی جسمانی خانم عزیزی مطابق با آیین نامه سرپرستی از همراهی ایشان در برنامه صعود قله از مسیر گرده آلمانها ممانعت بعمل آمده است.

نتیجه نهایی پس از اتمام جلسه کمیته انضباطی به اطلاع همنوردان گرامی رسانده خواهد شد.

متن گزارش اولیه بررسی کارگروه فنی و بازرس باشگاه در خصوص مشکلات مطرح شده در کمپ علم چال + شرح کارگروه فنی در زمان ثبت نام قطعی به شرکت کنندگان برنامه (کلیک نمایید)