چکیده روزشمار برنامه گشایش مسیر زمستانی قله تخت سلیمان از گرده پاتخت

سبک صعود: آلپی و سبکبار (بدون بار گذاری) به صورت پاک
درجه سختی مسیر: AD (سیستم فرانسوی)
روز شمار برنامه: پنج روز
شروع: دوشنبه ۱۳ بهمن – ونداربن
پایان: جمعه ۱۷ بهمن- ونداربن

اعضا تیم: نوید چیذری (سرپرست)، رضا دشتی، امیر حسین یونسی، وحید شیخ زاده

برنامه شاخص تقویم زمستان باشگاه کوهنوردی همت شمیران (زمستان 1399)

…گفته بودم زندگی زیباست.

زندگی یک سفر است

زندگی جاده و راهی است به آن سوی خیال

زندگی تصویری است که به آئینه دل می بینی

زندگی رویایی است که تو نادیده به آن می نگری

زندگی یک نفس است که تو با میل به جانت بکشی

زندگی منظره است، باران است

زندگی برف سپیدی است که بر روح تو بنشسته به شب

زندگی چرخش یک قاصدک است

زندگی یک رد پایی است که بر جاده خاکی فرو افتادست

زندگی بوی خوش نسترن است

روز اول
شروع برنامه: ساعت 9 صبح از قرارگاه ونداربن- تنها تیم حاضر در منطقه و بنابراین برفکوبی سنگین – پایان برنامه: 21:30 جانپناه سرچال

که سرما سخت سوزان است….

روز دوم
شناسایی مسیر صعود و برف کوبی تا پای گرده پاتخت- استراحت

راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ …
قدم در راه بگذاریم به سوی سرزمینهایی که دیدارش بسان شعله آتش….

روز سوم
شروع برنامه: ساعت ۶ صبح جانپناه سرچال- به سمت گرده پاتخت (بدلیل شدت باد شب قبل مجدد مجبور به برف کوبی شدیم)- مسیر گرده پاتخت – عبوراز قسمت اول و دهلیز ها – پایان برنامه ساعت 18:00 – شب مانی در ارتفاع 4300 متر در مسیر سنگی زیر قسمت دوم دیواره پاتخت

روز مادر مبارک….
ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته ی دم سرد؟

روز چهارم
شروع برنامه: ساعت ۶ صبح- رد کردن دهلیز ها و ادامه مسیر گرده تا قله – صعود قله: ساعت 15:00- رسیدن به سر شانه کوه ساعت 18:00- برگشت از علم چال به سرچال – برف کوبی دور از انتظار علم چال – ساعت 21:30 دقیقه جانپناه سرچال

هزاران چشم گویا و لب خاموش
مرا پیک امید خویش می داند.
هزاران دست لرزان و دل پر جوش
گهی می گیردم، گه پیش می راند.
گهی پر گوی و گه خاموش…
لحظه دیدار نزدیک است

روز پنجم
حرکت از سرچال ۸:۳۰ دقیقه – برگشت به ونداربن ۱۳:۳۰ دقیقه

ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته ی دم سرد؟
آنک، آنک کلبه ای روشن،

این صعود بصورت سبک بار بدون بارگذاری و صعود پاک بدون دست کاری مسیر انجام شد.
تمامی دهلیز ها و مسیر گرده بصورت ثابت کشی و همطنابی انجام شد.
کلیه زباله های تیم به پایین انتقال داده شد.

آری، آری، زندگی زیباست.

زندگی آتش گهی دیرنده پابرجاست.

گر بیفروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست.

ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست.

بازگویی در جهان دیگری هستم….