آرشیو دسته بندی: گزارش برنامه

اجرای برنامه صعود قله دماوند از جبهه های مختلف در شش برنامه باشگاه کوهنوردی همت شمیران

باشگاه کوهنوردی همت شمیران برنامه صعود قله دماوند از جبهه های مختلف را در شش برنامه دوروزه و یک روزه اجرای نمود.

گزارش عملکرد اجرای برنامه های تقویم ورزشی فصل بهار 1401 باشگاه کوهنوردی همت شمیران (کارگروه فنی)

در تقویم ورزشی بهار 1401 باشگاه کوهنوردی همت شمیران 19 برنامه از 24 برنامه صعود قلل و یا تمرینات سنگنوردی اجرای گردیده است.

اجرای برنامه پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال باشگاه کوهنوردی همت شمیران

برنامه پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال از تقویم ورزشی تابستان 1401 باشگاه کوهنوردی همت شمیران در تاریخ شانزدهم و هفدم تیر ماه و با حضور 28 نفر از اعضا باشگاه به سرپرستی امیر شرافتی اجرا گردید. ۱- امیر شرافتی (سرپرست) ۲- حسین معینی فر ۳- محمد ایزدی ۴- مهرداد محمدی ۵- آوا صادقی […]

اجرای برنامه پیمایش خط الراس مهرچال به پیرزن کلون در دو سطح بهمراه گزارش برنامه ها

برنامه پیمایش خط الراس مهرچال به پیرزن کلوم از تقویم ورزشی تابستان 1401 باشگاه در دو سطح (A) و (B) به شرح زیر در تاریخ دهم تیر ماه اجرا گردید. برنامه سطح (A) ۱- محمد مرتضوی (سرپرست) ۲-سید حسین معینی فر ٣-صفورا بهرامی ٤-مهدی نامنی ۵-یونس قادری نژاد ۶-منوچهر هدايت ٧- مونا غياثى ۸-مهدی مشایخی […]

اجرای برنامه گردهمایی فصل تابستان

گردهمایی فصل تابستان از تقویم ورزشی تابستان 1401 باشگاه به سرپرستی امیر شرافتی با حضور 13 نفر از اعضا باشگاه در تاریخ سوم تیر ماه اجرا گردید. ۱- امیر شرافتی (سرپرست) ۲- مهرداد محمدی ۳- سید حسین معینی فر ۴- امین پروانه ۵- ريحانه آزاد 6-علی طاهری ۷-شیوا شمشکی 8-حسین خادمی ٩-نسيم جلاليان ١٠-كورش ريش […]

اجرای برنامه صعود شبانه قله کلکچال بهمراه گزارش برنامه

برنامه صعود شبانه به قله کلکچال از تقویم ورزشی بهار 1401 باشگاه به سرپرستی منوچهر هدایت با حضور 6 نفر از اعضا باشگاه در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه اجرا گردید. متن گزارش برنامه بصورت فایل پی دی اف (لینک فعال) بارگذاری گردیده است. ۱- منوچهر هدایت (سرپرست) ۲- امیر شرافتی ٣-مهرداد محمدی ٤ […]

اجرای برنامه صعود یک روز قله دماوند از یال جنوبی بهمراه گزارش برنامه

برنامه صعود یک روزه قله دماوند از یال جنوبی از تقویم ورزشی بهار 1401 باشگاه به سرپرستی مهدی جباریان با حضور 11 نفر از اعضا باشگاه در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه اجرا گردید. متن گزارش برنامه بصورت فایل پی دی اف (لینک فعال) بارگذاری گردیده است. ۱- مهدی جباریان (سرپرست) ۲- وحید شیخ […]

اجرای برنامه ارژنگ بهمراه گزارش برنامه

برنامه صعود قله ارژنگ از تقویم ورزشی بهار 1401 باشگاه به سرپرستی حسین عظیمی بیستم خردادماه با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید. متن گزارش برنامه بصورت فایل پی دی اف (لینک فعال) بارگذاری گردیده است. ۱-حسین عظیمی (سرپرست) ۲- محمود آرین ٣- سید ایمان تقوی دینانی ٤- مهدي فراهاني ۵- كورش ريش […]

اجرای برنامه سرکچال بهمراه گزارش برنامه

برنامه صعود قله سرکچال از تقویم ورزشی بهار 1401 باشگاه به سرپرستی محسن صادقی از بیستم خردادماه با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید. متن گزارش برنامه بصورت فایل پی دی اف (لینک فعال) بارگذاری گردیده است. ۱- محسن صادقی (سرپرست) ۲- موسی خلفاء ٣- معین رنجبر ٤ – امیر سیدی مقدم ۵- […]

اجرای برنامه خط الراس دوبرار بعنوان برنامه شاخص تقویم بهار 1401 و بهمراه گزارش برنامه

برنامه پیمایش خط الراس دوبرار از تقویم ورزشی بهار 1401 باشگاه به سرپرستی وحید شیخ زاده از سیزدهم تا پانزدهم خرداد ماه با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید. متن گزارش برنامه بصورت فایل پی دی اف (لینک فعال) بارگذاری گردیده است. ۱. وحید شیخ زاده (سرپرست) ۲. سید حسین معینی فر ۳.سعید […]