آرشیو نویسنده: مهرداد محمدی

ثبت‌نام در برنامه‌های صعود قلل سرکچال ۱ و ۲ و ۳ و قله طلا ۱۰ آذر ۱۴۰۲

ثبت‌نام در برنامه‌های سرکچال ۱ و ۲ و ۳ و قلۀ طلا ۱۰ آذر ۱۴۰۲

فراخوان ثبت نام برنامه های صعود قله سرکچال و قله طلا صادر گردید.

ثبت‌نام در برنامه‌های سوزچال و جنگل الیمستان ۲۶ آبان ۱۴۰۲

ثبت‌نام در برنامه‌های سوزچال و جنگل الیمستان ۲۶ آبان ۱۴۰۲

مطابق با تقویم ورزشی تابستان ۱۴۰۲ فراخوان ثبت‌نام برنامه‌های سوزچال و جنگل الیمستان ۲۶ آبان ماه۱۴۰۲ از سوی کارگروه فنی باشگاه صادر گردیده است. مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۴ آبان می‌باشد. علاقه‌مندان به شرکت در برنامه می‌توانند لینک ثبت نام را تکمیل نمایند. همچنین جزییات هر یک از برنامه‌ها در گروه پیام […]

ثبت‌نام در برنامه‌ قله شیرکوه ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۲

ثبت‌نام در برنامه‌ قله شیرکوه ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۲

مطابق با تقویم ورزشی تابستان ۱۴۰۲ فراخوان ثبت‌نام برنامه‌ قله شیرکوه ۱۸ و ۱۹ آبان ماه۱۴۰۲ از سوی کارگروه فنی باشگاه صادر گردیده است. مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۱۶ آبان می‌باشد. علاقه‌مندان به شرکت در برنامه می‌توانند لینک ثبت نام را تکمیل نمایند. همچنین جزییات هر یک از برنامه‌ها در گروه پیام […]

ثبت‌نام در برنامه‌ قله ارفع کوه ۱۲ آبان ۱۴۰۲

ثبت‌نام در برنامه‌ قله ارفع کوه ۱۲ آبان ۱۴۰۲

مطابق با تقویم ورزشی تابستان ۱۴۰۲ فراخوان ثبت‌نام برنامه‌ قله ارفع کوه ۱۲ آبان ماه۱۴۰۲ از سوی کارگروه فنی باشگاه صادر گردیده است. مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۱۶ روزچهارشنبه ۱۰ آبان می‌باشد. علاقه‌مندان به شرکت در برنامه می‌توانند لینک ثبت نام را تکمیل نمایند. همچنین جزییات هر یک از برنامه‌ها در گروه پیام رسان واتس […]