آرشیو نویسنده: مهرداد محمدی

اجرا برنامه توان‌افزایی کوه‌پیمایی ایستگاه ۲ مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

اجرا برنامه توان‌افزایی کوه‌پیمایی ایستگاه ۲ مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

برنامه توان‌افزایی کوه‌پیمایی ایستگاه ۲ مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به حضور اعضا زیر برگزار شد. ۱- امیر شرافتی ۲- حسین سلیمانی ۳- زهرا عزیزی ۴- اکبر صادقی ۵- فرشته علی بیگی ۶- زهرا رکن ۷- حامد ثقفی ۸- علی ثقفی ۹- حسین عظیمی ۱۰- امیر سیدی مقدم ۱۱- حسن امینی ۱۲- محسن سرابی

گزارش برنامۀ پیمایش خط الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود خط‌الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود خط‌الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگنوردی بهار ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگ‌نوردی ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگ‌نوردی ۱۴۰۳

اجرای برنامه صعود قله توچال از یال اسپید کمر و یال سیاه سنگ مورخ 25 اسفند ماه برنامه های پایانی تقویم ورزشی 1402

گزارش برنامۀ صعود قله توچال از اسپیدکمر مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲

گزارش برنامۀ صعود قله توچال از اسپیدکمر مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲