آرشیو برچسب های: امیر حسین یونسی

گشایش مسیر زمستانی قله تخت سلیمان از گرده پاتخت

در تکمیل خبرمسرت بخش منتشره به اطلاع همنوردان گرامی می رساند “برنامه گشایش مسیر زمستانی قله تخت سلیمان از گرده پاتخت” بعنوان برنامه شاخص زمستانی تقویم باشگاه روز گذشته به اتمام رسید. این برنامه به سبک آلپی اجرا گردید و درجه سختی مسیر AD میباشد. جزییات بیشتر از برنامه شامل کروکی مسیر، مشخصات فنی صعود […]