آرشیو برچسب های: صعود زمستانی

چکیده روزشمار برنامه گشایش مسیر زمستانی قله تخت سلیمان از گرده پاتخت

سبک صعود: آلپی و سبکبار (بدون بار گذاری) به صورت پاکدرجه سختی مسیر: AD (سیستم فرانسوی)روز شمار برنامه: پنج روزشروع: دوشنبه ۱۳ بهمن – ونداربنپایان: جمعه ۱۷ بهمن- ونداربن اعضا تیم: نوید چیذری (سرپرست)، رضا دشتی، امیر حسین یونسی، وحید شیخ زاده برنامه شاخص تقویم زمستان باشگاه کوهنوردی همت شمیران (زمستان 1399) زندگی یک سفر […]

گشایش مسیر زمستانی قله تخت سلیمان از گرده پاتخت

در تکمیل خبرمسرت بخش منتشره به اطلاع همنوردان گرامی می رساند “برنامه گشایش مسیر زمستانی قله تخت سلیمان از گرده پاتخت” بعنوان برنامه شاخص زمستانی تقویم باشگاه روز گذشته به اتمام رسید. این برنامه به سبک آلپی اجرا گردید و درجه سختی مسیر AD میباشد. جزییات بیشتر از برنامه شامل کروکی مسیر، مشخصات فنی صعود […]