آرشیو برچسب های: پذیرفته شدگان

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره آموزشی پاییز 1400

اسامی پذیرفته شدگان دوره آموزشی پاییز 1400 باشگاه به شرح زیر اعلام میگردد: محمد نامنیاحمد کیا دربند سریالهه همتیسحر جعفر پورسحر شاهسواریامیر یوسفیسید رسول موسویاحسان ابوالقاسمینگار حق وردیفرشاد اسماعیل زادهحسین خادمینسیم جلالیانزینب غیاثوندریحانه آزادپریسا غیاثیوحید سپهر فر ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع نامبردگان میرساند مطابق آیین نامه داخلی باشگاه به عضویت موقت […]