آرشیو برچسب های: گزارش برنامه

گزارش برنامه پیمایش جنگل سرکوه به عباسعلی مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.)

گزارش برنامه صعود قله بند عیش مورخ هشتم بهمن ماه 1400

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.)

گزارش برنامه تمرین سنگنوردی در سایت ازگی مورخ نهم اردیبهشت ماه

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.) تصاویر بیشتر و کلیپ برنامه را میتوانید در این لینک مشاهده نمایید.

گزارش برنامه صعود دیواره فیروزکوه مورخ نوزدهم شهریور ماه 1400

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.) تصاویر بیشتر و کلیپ برنامه را میتوانید در این لینک مشاهده نمایید.

گزارش برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به توچال بیست و ششم شهریور ماه 1400

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.) تصاویر بیشتر و کلیپ برنامه را میتوانید در این لینک مشاهده نمایید.

گزارش برنامه قله انگمار هفتم آذرماه 1400

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.) تصاویر بیشتر و کلیپ برنامه را میتوانید در این لینک مشاهده نمایید.

گزارش برنامه آموزشی صعود به قله کلون بستک دوازدهم شهریور ماه – اعضا جدید

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.) تصاویر بیشتر و کلیپ برنامه را میتوانید در این لینک مشاهده نمایید.

گزارش برنامه صعود قله کمانکوه مورخ نهم مهرماه- خرسرک

مشاهده گزارش (متن گزارش بصورت فایل پی دی اف بارگذاری گردیده است.) تصاویر بیشتر را نیز میتوانید در این لینک مشاهده نمایید.