اجرای برنامه های تمرینات هفتگی

پس از وقفه کوتاه معلق شدن یک هفته ای فعالیت های باشگاه به دلیل شیوع بیماری کوید 19 برنامه های تمرینات هفتگی باشگاه از سه شنبه هفته جاری از سر گرفته شد.

1- برنامه تمرین هوازی روزهای سه شنبه عصر در ایستگاه دو ولنجک به سرپرستی آقای محمد توکلی

شرکت کنندگان در تمرین:

۱. محمدتوکلی
۲. محمدجواد اتابکی
۳‌ .زهره اثناعشری
۴.اکرم ورزند
۵.آذر اسکندرپور
۶.فرشاد رحیمی

2- برنامه آموزشی تمرینی روزهای سه شنبه عصر در سوهانک به مربیگری آقای سجاد محمدی

شرکت کنندگان در تمرین :

۱-احسان مهدوی پور
۲-فرمیسک ناصرزاده
۳- گیلدا بیات
۴-عیسی زارع ثانی
۵-هانیه حسینی
۶-فرزان آگهی
۷- رضا غریبی پور
۸- سجاد محمدی
۹- زهرا مطلق
۱۰- سحر مطلق
۱۱-علی فراهانی
۱۲ -رضا دشتی
۱۳- نسیم علاالدینی
۱۴-فریدواحدی
۱۵-مهدی محمد جعفری