انتصاب در کمیته محیط زیست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

بر اساس خبر منتشره از سوی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی آقای «حامد رستگار» به عنوان «رئیس کمیته حفظ محیط کوهستان» فدراسیون منصوب شدند. باشگاه همت شمیران ضمن تبریک به این عضو شایسته جامعه کوهنوردی برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.