حکم صادره کمیته انضباطی در جلسه رسیدگی به تخلفات خانم مریم عزیزی

پیرو مشکلات مطرح شده در کمپ علم کوه و گزارشات دریافتی بازرس باشگاه از کارگروه فنی، کارگروه روابط عمومی و متعاقب بررسی های اولیه بعمل آمده جلسه کمیته انضباطی خانم مریم عزیزی در تاریخ 1400/5/25 برگزار و برای ایشان حکم تذکر کتبی با درج در پرونده به دلیل رفتارهای نسنجیده و اقدام به واکنش های رفتاری و کلامی نامناسب و مغایر با آیین نامه های داخلی باشگاه و تقابل با  تصمیم سرپرست در کمپ علم کوه و حکم سه ماه تعلیق عضویت در باشگاه به دلیل تخلف از آیین نامه فضای مجازی، صادر گردید.

همچنین آقای رضا دشتی سرپرست برنامه از هرگونه تخطی از آیین نامه های داخلی مبرا شناخته شدند.

جزییات حکم صادره و جلسه برگزار شده را در لینک ملاحظه نمایید.

حکم یادشده با شماره نامه 1031 مورخ 26/5/1400 به ایشان بصورت کتبی از طریق ایمیل شخصی مندرج در پرونده ابلاغ گردیده است.