فراخوان برنامه تمرین سنگنوردی بیست و چهارم بهمن ماه

اجرای برنامه “تمرین سنگنوردی- سطح A ” در تاریخ24 بهمن ماه به سرپرستی “آقای کامران طاهباز”  در منطقه وردیج اجرا میگردد.
مهلت ثبت نام در این برنامه تا ساعت 16:00 چهار شنبه مورخ 22 بهمن ماه میباشد. در صورت تمایل به شرکت در برنامه با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام