فراخوان صعود قله توچال- دهم بهمن ماه

برنامه “صعود قله توچال” از تقویم سه ماهه چهارم (زمستان) سال 1399 درتاریخ دهم بهمن ماه به سرپرستی آقای بهرووز شاعری نیا اجرا میگردد.

مهلت ثبت نام در این برنامه تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ هشتم بهمن ماه میباشد. در صورت تمایل به شرکت در برنامه میتوانید با استفاده از لینک ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام