فراخوان دوچرخه سواری سیمین دشت- دهم بهمن ماه

برنامه “دوچرخه سواری منطقه سیمین دشت” از تقویم سه ماهه چهارم (زمستان) سال 1399 درتاریخ دهم بهمن ماه به سرپرستی آقای جعفر نورایی اجرا میگردد.

مهلت ثبت نام در این برنامه تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ هشتم بهمن ماه میباشد. در صورت تمایل به شرکت در برنامه میتوانید با استفاده از لینک ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام