فراخوان ثبت نام برنامه آموزشی عملی آشنایی با سنگنوردی و کار فنی اعضا جدید

فراخوان پذیرش عضو جدید تابستان ۱۴۰۲ باشگاه همت شمیران

چهارمین کلاس عملی از تقویم آموزشی اعضا جدید دوره پاییز 1400 با عنوان “آشنایی با سنگنوردی و کار فنی” روز جمعه بیست و یکم آبان ماه به سرپرستی و مربیگری “آقای محمد صادق کرباسی” برگزار میگردد. برای شرکت در این کلاس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.