اجرای برنامه پیمایش خط الراس آتشکوه به مهرچال

برنامه پیمایش خط الراس آتشکوه به مهرچال از تقویم تابستان 1400 روز هجدهم تیرماه به سرپرستی امیر شرافتی برگزار گردید.

اعضا تیم: ١-رسول شراهی ۲- علی سادات خونساری ۳- علی خدادادی ۴- آوا صادقی ٥-مهدي فراهاني ۶- بهنوش بهداد ۷- سالار کرجالیان ۸- داریوش ابراهیمی ۹-آرش غلامحسینی ١٠- وحيد حاج حسيني ١١- كوروش ريش سفيد ۱۲- آزاده مهدی ۱۳- محمد صادق کرباسی

جزییات برنامه اجرای شده:

پیمایش از روستای افجه- قله آتشکوه- قله مهرچال- روستای امامه

روستای افچه : ساعت ۵ صبح ، قله آتشکوه : ۹:۱۵ ، استراحت روی قله آتشکوه : ۳۰ دقیقه

قله مهرچال : ۱۴:۰۰، استراحت روی قله مهرچال و صرف ناهار : ۴۵ دقیقه ، روستای امامه : ۱۹:۰۰