اجرای برنامه دماوند یک روزه از یال جنوبی

برنامه صعود به قله دماوند یک روزه- یال جنوبی از تقویم ورزشی تابستان 1400 روز سی و یکم تیرماه به سرپرستی مهدی جباریان برگزار گردید.

اعضا تیم: ١- مونا غیاثی 2- فرزان آگهی 3- امیر حسین یونسی 4- موسی خلفا 5- غلامرضا جهان بین 6- مهدی مشایخی