آرشیو دسته بندی: کارگروه آموزش

کارگاه آموزشی برقراری کمپ و شب مانی در کوهنوردی مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه 1403 + فیلم کارگاه

جزوه کارگاه آموزشی برقرای کمپ و شب مانی منتشر گردید.

فراخوان پذیرش عضو جدید دوره تابستان 1403 باشگاه کوهنوردی همت شمیران

فراخوان پذیرش عضو جدید باشگاه کوهنوردی همت شمیران در دوره تابستان 1403 صادر گردید.

ثبت نام جلسه سوم کارگاه آموزشی سنگنوردی با عنوان صعود کرده‌ای مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳

ثبت نام جلسه سوم کارگاه آموزشی سنگنوردی با عنوان صعود کرده‌ای مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳

ثبت نام جلسه سوم کارگاه آموزشی سنگنوردی با عنوان صعود کرده‌ای مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳

فراخوان پذیرش عضو جدید دوره تابستان 1403 باشگاه کوهنوردی همت شمیران

فراخوان پذیرش عضو جدید باشگاه کوهنوردی همت شمیران در دوره تابستان 1403 صادر گردید.

اجرا برنامه آموزشی آشنایی با سنگنوردی اعضا جدید منطقه وردیج مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۳

اجرا برنامه آموزشی آشنایی با سنگنوردی اعضا جدید منطقه وردیج مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۳

اجرا برنامه مسیرهای نو در کوهستان اعضا جدید مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرا برنامه مسیرهای نو در کوهستان اعضا جدید مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرا برنامه مسیرهای نو در کوهستان اعضا جدید مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرای دومین جلسه دوره آموزشی سنگنوردی بهار ۱۴۰۳ روستای کسیل

اجرای دومین جلسه دوره آموزشی سنگنوردی بهار ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگ‌نوردی ۱۴۰۳

اجرا برنامه آموزش بقا در کوهستان اعضا جدید مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرا برنامه آموزش بقا در کوهستان اعضا جدید مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرا برنامه توان‌افزایی کوهپیمایی ایستگاه ۲ توچال مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

ثبت نام جلسه دوم کارگاه آموزشی سنگنوردی با عنوان تکنیک‌های صعود مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

ثبت نام جلسه دوم کارگاه آموزشی سنگنوردی با عنوان تکنیک‌های صعود مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

ثبت نام جلسه دوم کارگاه آموزشی سنگنوردی با عنوان تکنیک‌های صعود مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرا برنامه آموزش مقدماتی اصول کوهپیمایی اعضا جدید، قله عرقچین مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرا برنامه آموزش مقدماتی اصول کوهپیمایی، قله عرق‌چین مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرا برنامه توان‌افزایی کوهپیمایی ایستگاه ۲ توچال مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳