آرشیو دسته بندی: کارگروه فنی

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا قله آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳

اعلام تقویم ورزشی تابستان 1403 باشگاه کوهنوردی همت شمیران

تقویم ورزشی تابستان 1403 باشگاه کوهنوردی همت شمیران اعلام گردید.

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس دارآباد به توچال و چین‌کلاغ به دوشاخ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس دارآباد به توچال و چین‌کلاغ به دوشاخ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳