آرشیو برچسب های: بند یخچال

اجرای برنامه تمرین سنگنوردی در منطقه بند یخچال

برنامه تمرین سنگنوردی در منطقه بند یخچال از تقویم ورزشی بهار 1401 باشگاه به مربیگری و سرپرستی محمود وفایی روزبیست و ششم فروردین ماه با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید. ۱- آقای محمود وفایی (سرپرست) ۲- آقای سید حسین معینی فر ٣- خانم مونا غیاثی ٤- خانم الهه همتی ۵- آقای سعید […]

اجرای برنامه تمرین سنگنوردی بند یخچال

برنامه تمرین سنگنوردی بند یخچال از تقویم پاییز 1400 روزبیست و سوم مهر ماه به سرپرستی محسن صادقی برگزار گردید. شرکت کنندگان: ۱-محسن صادقی (سرپرست) ۲- مهدی مشایخی ۳ – رسول شراهی ۴-محمدتوکلی 5- احمد جراهی

فراخوان برنامه تمرین سنگنوردی- دوازدهم فروردین

برنامه “تمرین سنگنوردی در منطقه بند یخچال” از تقویم ورزشی بهار1400 به سرپرستی “آقای محمد صادق کرباسی” روز “پنجشنبه دوازدهم فروردین ماه” اجرا میگردد. این برنامه مختص اعضا رسمی باشگاه و یا اعضا موقت که در برنامه آشنایی با اصول سنگنوردی نوروزی شرکت و حد نصاب لازم را کسب نموده اند میباشد. مهلت ثبت نام […]