آرشیو برچسب های: تئوری

برگزاری کلاس تئوری “کار گروهی و آشنایی با باشگاه همت” اعضا جدید

کلاس تئوری ” کار گروهی و آشنایی با باشگاه همت شمیران” از مجموعه کلاسهای تئوری اعضا جدید ورودی زمستان 1399 روز سه شنبه هفتم بهمن ماه بصورت مجازی و به مدت 60 دقیقه توسط ” جناب آقای حسین عظیمی” با حضور 15 نفر از اعضا جدید باشگاه در کارگروه آموزش برگزار گردید. از تلاش های […]