آرشیو برچسب های: سپیده میرشانی

ثبت نام در برنامه های تقویم ورزشی پیمایش خط الراس پرسون به ساکا و صعود قله پرسون مورخ 24 ام فرودین ماه

فراخوان ثبت نام برنامه های تقویم ورزشی مورخ 24 ام فروردین ماه صعود به قله پرسون و پیمایش خط الراس پرسون به ساکا منتشر گردید.