آرشیو برچسب های: عضو جدید

اطلاعیه پذیرش عضو جدید

باشگاه همت شمیران برای دوره آموزشی تابستان 1400 عضو جدید میپذیرد. برای ملاحظه شرایط عضویت و ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید. مهلت ثبت نام تا 31 خرداد ماه نحوه عضویت در باشگاه همت شمیران

اطلاعیه پذیرش عضو جدید

باشگاه همت شمیران برای دوره آموزشی بهار 1400 عضو جدید میپذیرد. برای ملاحظه شرایط عضویت و ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید. مهلت ثبت نام تا 20 فروردین ماه نحوه عضویت در باشگاه همت شمیران