آرشیو برچسب های: پرسون

گزارش برنامۀ پیمایش خط الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود خط‌الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ صعود خط‌الراس پرسون به ساکا مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

ثبت نام در برنامه های تقویم ورزشی پیمایش خط الراس پرسون به ساکا و صعود قله پرسون مورخ 24 ام فرودین ماه

فراخوان ثبت نام برنامه های تقویم ورزشی مورخ 24 ام فروردین ماه صعود به قله پرسون و پیمایش خط الراس پرسون به ساکا منتشر گردید.