اجرای برنامه تمرینی آموزشی هوازی و آمادگی جسمانی هفتگی سوهانک

برنامه تمرینی آموزشی هوازی و آمادگی جسمانی هفتگی سوهانک ازتقویم تمرینات هفتگی باشگاه به مربیگری آقای سجاد محمدی با حضور 10 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

1- فرزان اگهی 2- نسیم علاالدینی 3- فرید واحدی 4- زهرا مطلق 5- علی فراهانی 6- گیلدا جزء بیات 7- مریم عزیزی 8- مرتضی محمدی 9- مهرنوش عاقلی فر 10- رضا دشتی