آرشیو برچسب های: آموزش سنگنوردی

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

اجرای دومین جلسه دوره آموزشی سنگنوردی بهار ۱۴۰۳ روستای کسیل

اجرای دومین جلسه دوره آموزشی سنگنوردی بهار ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگ‌نوردی ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ آموزش سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ آموزش سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

گزارش برنامۀ آموزش سنگنوردی بند یخچال مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگنوردی بهار ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگ‌نوردی ۱۴۰۳

اجرای اولین جلسه دوره آموزشی سنگ‌نوردی ۱۴۰۳

ثبت نام در برنامه های تمرین سنگنوردی و آموزش سنگنوردی بندیخچال تقویم ورزشی مورخ 31 ام فروردین ماه 1403

فراخوان ثبت نام برنامه های تمرین سنگنوردی و آموزش سنگنوردی بند یخچال از تقویم ورزشی بهار 1403 باشگاه کوهنوردی همت شمیران صادر گردید.

گزارش برنامۀ آموزش سنگنوردی وردیج مورخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

خبر اجرای برنامه آموزشی سنگنوردی وردیج منتشر گردید.

گزارش برنامۀ آموزش سنگ‌نوردی بند یخچال مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲

گزارش برنامۀ آموزش سنگ‌نوردی بند یخچال مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲

برنامۀ آموزش سنگ‌نوردی بند یخچال مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲ با حضور اعضای زیر برگزار شد. ۱- علی فراهانی (سرپرست) ۲- مهرداد محمدی ٣- احسان پاکی ۴- ابراهیم محمودی ۵- فرشته علی بیگی ۶- مهدی مشایخی گزارش کتبی برنامه به همراه کروکی مسیر متعاقبا به این نوشته اضافه خواهد شد. گزارش تصویری گزارش برنامۀ آموزش سنگ‌نوردی […]