آرشیو برچسب های: پنجشنبه های فنی

اجرای برنامه سنگنوردی پنجشنبه های فنی – سوم تیرماه

روز پنجنشبه مورخ سوم تیرماه تمرین و آموزش سنگنوردی پنجشنبه های فنی باشگاه در سایت ازگی با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محمود وفایی با تمرکز بر تمرینات و آموزش صعود وفرود کرده ای و صعود بر روی طناب ثابت برگزار گردید. شرکت کنندگان در برنامه: 1- مرتضی محمدی 2- […]

اجرای برنامه سنگنوردی پنجشنبه های فنی – بیستم و هفتم خردادماه

روز پنجنشبه مورخ 27 ام خردادماه تمرین و آموزش سنگنوردی پنجشنبه های فنی باشگاه در سایت وردیج با حضور 7 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محمود وفایی با تمرکز بر تمرینات و آموزش صعود وفرود کرده ای برگزار گردید. شرکت کنندگان در برنامه: 1- مرتضی محمدی 2- مریم عزیزی 3- فرزان آگهی […]

اجرای برنامه سنگنوردی پنجشنبه های فنی – بیستم خردادماه

روز پنجنشبه مورخ 13 خردادماه تمرین و آموزش سنگنوردی پنجشنبه های فنی باشگاه در سایت وردیج با حضور 7 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محمود وفایی برگزار گردید. شرکت کنندگان در برنامه: 1- مرتضی محمدی 2- مریم عزیزی 3- فرزان آگهی 4- مهرناز حسین زهی 5- حسین معینی فر6- مونا غیاثی 7- […]

اجرای برنامه سنگنوردی پنجشنبه های فنی – سیزدهم خردادماه

روز پنجنشبه مورخ 13 خردادماه تمرین و آموزش سنگنوردی پنجشنبه های فنی باشگاه در سایت وردیج با تمرکز بر تمرینات فرود بر روی طناب ثابت، حمایت از بالا، فرود دیواره ای، فرود معلق و آموزش تئوری مقدمات دیواره نوردی با حضور 4 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محمود وفایی برگزار گردید. شرکت […]

فراخوان ثبت نام جلسه تمرینی آموزشی پنجشنبه های سنگنوردی- 13 خرداد ماه

پیرو اطلاعیه های قبلی برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی هدفمند در روز های پنجشبه با عنوان “پنجشنبه های فنی” برای آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری به سرپرستی و مربیگری این کلاس ها بر عهده “آقای محمود وفایی” برنامه ریزی […]

اجرای برنامه سنگنوردی پنجشنبه های فنی

روز پنجنشبه مورخ 23 اردیبهشت ماه تمرین و آموزش سنگنوردی پنجشنبه های فنی باشگاه در سایت ازگی با تمرکز بر تمرینات صعود و تکنیک های آن و طراحی تمرینهای قدرتی با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه و به مربیگری آقای محمود وفایی برگزار گردید. شرکت کنندگان در برنامه: 1- مرتضی محمدی 2- مونا غیاثی […]

فراخوان ثبت نام جلسه تمرینی آموزشی پنجشنبه های سنگنوردی- 23 اردیبهشت

پیرو اطلاعیه های قبلی برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی هدفمند در روز های پنجشبه با عنوان “پنجشنبه های فنی” برای آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری به سرپرستی و مربیگری این کلاس ها بر عهده “آقای محمود وفایی” برنامه ریزی […]

فراخوان پیش ثبت نام جلسات تمرینی آموزشی پنجشنبه های سنگنوردی- نوبت صبح

پیرو اطلاعیه های قبلی و با توجه به استقبال همنوردان گرامی به اطلاع  میرساند برگزاری “جلسات آموزشی تمرینی فنی” هدفمند علاوه بر بعد از ظهر، “صبح روز های پنجشبه” با عنوان “پنجشنبه های فنی”  در صورت رسیدن به حد نصاب شش نفر برگزار خواهد شد. ظرفیت هر جلسه محدود میباشد و هزینه شرکت برای یک […]

آغاز برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی- پنجشنبه های فنی

به اطلاع  همنوردان عزیز و گرامی میرساند برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی هدفمند در روز های پنجشبه با عنوان “پنجشنبه های فنی” برای آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری برنامه ریزی گردیده است و از هفته جاری با برنامه های […]